Contact: Tel. 0730 833 838 ; E-mail: regataprint@gmail.com

 Program: Luni-Vineri: 9.00 - 17.30, Sambata-Duminica: inchis

 

 

 

 

Termeni și Condiții

1. DESCRIEREA SERVICIULUI. DEFINIȚII

Site-ul www.regataprint.ro denumit în continuare Regata Print sau Site-ul este aflat în folosința S.C. Regata Print S.R.L., cu sediul în București, Str. Gheorghe Petrascu nr.6, bl.O5,Sc. B, ap.28, sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9062/2010, CUI 27419249, atribut fiscal RO, societatea avand drept exclusiv de proprietate intelectuală asupra conținutului Site-ului, fiind denumită în continuare deținătorul Site-ului / operatorul Site-ului / Vânzător /Profesionist.
Prin intermediul site-ului www.regataprint.ro, Regata Print S.R.L., în calitate de vânzător, asigură vânzarea de bunuri și/sau servicii exclusiv clienților persoane fizice și juridice care acceseaza Site-ul în calitate de cumparatori/utilizatori. Următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:
Utilizator – orice persoană fizică ce accesează Site-ul în vederea consultării ofertei comerciale a deținatorului de Site, indiferent dacă plasează sau nu o Comandă pentru cumpărarea de produse/servicii;
Client – orice persoană fizică ce accesează Site-ul și plasează o Comandă în vederea cumpărării de produse/servicii în nume propriu sau ca reprezentant al unei persoane juridice;
Cumpărător – Clientul (persoana fizică sau juridică) care a încheiat un Contract cu deținatorul Site-ului conform definiției date contractului în cele ce urmează; Clietul persoană fizică este denumit în cele ce urmează și Consumator;
Formular de comanda – optiunea din Site formată din campuri ce vor fi completate care permit Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător;
Produse, bunuri și servicii – orice produs, bun sau serviciu ce urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a comenzii ferme;
Comanda – solicitarea transmisă în format eletronic prin care cumpărătorul își manifestă intenția de a achiziționa bunuri sau servicii prezentate în continutul Site-ului;
Comanda ferma – Comanda confirmată prin electronic (prin transmiterea unui email/mesaj electronic de confirmare din partea Vânzătorului către Cumpărator).
Conținut – toate informațiile publicate pe Site care pot fi vizualizate/accesate prin utilizarea unui echipament electronic.

2. Obiectul și Acceptarea Termenilor de Utilizare

2.1. Accesul dvs. și utilizarea Site-ului nostru sunt supuse și reglementate de toate legile și regulamentele în materie și acești termeni și condiții de utilizare, inclusiv orice politici sau alte condiții menționate în prezentul document și disponibile pe Site, conform modificărilor intervenite în decursul timpului ("Termeni de utilizare").Vă rugăm să citiți acești Termeni de utilizare cu atenție. Dacă nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să nu folosiți Site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați Site-ul nostru, vom considera că ați acceptat acești Termeni de Utilizare. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin intermediul Site-ului nostru vi se va solicita în mod specific să acceptați Termenii de Utilizare. Prin acceptarea Termenilor de Utilizare, sunteți de acord să respectați Termenii de Utilizare în versiunea publicată pe Site-ul nostru, la momentul vizitei dvs.

2.2. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment Site-ului nostru și Termenilor de Utilizare prin postarea pe Site-ul nostru, fără nici o altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate în maniera adecvată. Asigurați-vă că recitiți Termenii de Utilizare în mod regulat deoarece dacă accesați sau utilizați acest Site se va considera că ați fost de acord cu Termenii de Utilizare în versiunea publicată pe Site-ul nostru la momentul vizitei dvs.

3. Cookies

Atunci când vizitați Site-ul nostru pentru prima dată vă aducem la cunoștință în mod special faptul că folosim cookie-uri. Continuând să utilizați Site-ul nostru acceptați și sunteți de acord cu Politica privind Cookie-urile.

4. Confidențialitate

Prin utilizarea Site-ului nostru, se consideră că ați acceptat Politica noastră de Confidențialitate. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin intermediul Site-ului nostru vi se va solicita în mod expres să acceptați această politică.

5. Disponibilitate și defecte

5.1. Site-ul nostru nu va fi întotdeauna disponibil și poate avea anumite erori. Acesta este furnizat pe principiul "așa cum este" si "așa cum este disponibil", și în măsura permisă de lege, fără garantări, condiții sau garanții de orice fel.

5.2. Nu avem nici o obligatie de a actualiza informațiile de pe Site-ul nostru, cu excepția cazului în care se prevede altfel în legislația în vigoare. Ne rezervăm dreptul de a modifica, edita, șterge, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, Site-ul nostru și/sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile disponibile prin acesta.

6. Proprietate, Mărci Comerciale, Drept de Autor și Software

6.1. "Regata Print" și alte semne, logo-uri și nume de servicii sunt mărci înregistrate ale Regata Print S.R.L. din Romania, cu exceptia logourilor partenerilor listati pe site. Mărcile comerciale ale Regata Print S.R.L. nu trebuie, în nici un caz să fie utilizate în legătură cu orice produs sau serviciu care nu este legat de Regata Print S.R.L. cu excepția cazului în care se obține în prealabil o autorizatie în scris in principal de la Regata Print S.R.L. Toate celelalte mărci comerciale care nu sunt deținute de Regata Print S.R.L., dar care apar pe acest Site sunt proprietatea titularului lor care este sau nu conectat, în relatie contractuală sau sponsorizat de către Regata Print S.R.L.

6.2. Dacă nu este altfel prevăzut, Site-ul nostru, inclusiv tot conținutul acestuia, cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, clipurile audio, precum și alte aspecte legate de site si respectiv de conținut, sunt protejate de regulile drepturilor de autor și alte legi de proprietate intelectuală în vigoare și reprezintă proprietatea Regata Print S.R.L. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

6.3. Imaginile pentru fiecare tip de produs oferit de Regata Print S.R.L. sunt cu titlu informativ. Scopul lor este de prezentare a produselor oferite de noi, design-ul si grafica fiind proprietatea intelectuala a clientilor nostri si nu ne asumama nici un drept asupra acestora. Produsele finale pot diferi fata de imaginile prezentate pe site.

6.4. Transmiterea de informatii de catre dvs. pe Site-ul nostru, nu constituie o derogare a noastră de la orice drept asupra sau în legătură cu Site-ul. În afara celor acordate în mod expres în prezentul document, nu dobândiți nici un drept, titlu sau interes asupra sau în legătură cu Site-ul nostru.

6.5. Toate programele software utilizate pe acest Site sunt proprietatea Regata Print S.R.L și/sau oricărei companii afiliate companiei, decât dacă nu a fost utilizat un software de tip open source. Tot conținutul software-ului, elaborarea acestuia și software-ul în totalitate sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, transmiterea, republicarea, afișarea sau executarea conținutului acestui site nu sunt permise fără obținerea consimțământului prealabil scris al Regata Print S.R.L.

7. Utilizarea Site-ului nostru

7.1. Vă acordăm un drept limitat de a accesa și de a utiliza Site-ul nostru pentru uz propriu.

Nu aveți voie:

 1. să reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, retransmiteți, distribuiți sau să exploatați Site-ul nostru, inclusiv orice parte a conținutului acestuia în orice scop, fără a obține acordul nostru scris în prealabil;
 2. să colectați listele de produse, descrierile sau prețurile produselor;
 3. să utilizați în mod derivat Site-ul nostru sau conținutul acestuia;
 4. să descărcați sau să copiați informații în beneficiul unei alte afaceri; și/sau
 5. să utilizați instrumente de extracție a datelor, roboți sau instrumente similare de colectare și de extracție de date.

7.2. Aveți dreptul să imprimați copii rezonabile și să descărcați extrase din orice pagină(i) de pe Site-ul nostru. Nu trebuie să modificați în nici un fel hârtia sau copiile digitale pe care le-ați imprimat sau descărcat, și nu trebuie să utilizați nici o ilustrație, fotografie, secvență video sau audio sau orice format grafic separat de orice text însoțitor.

7.3. Nu aveți dreptul să abuzați de Site-ul nostru prin introducerea cu bună știință de viruși sau alte materiale, care sunt rău intenționate sau dăunătoare tehnologic, prin încercarea de a obține acces neautorizat pe Site-ul nostru, sau prin atacarea Site-ului nostru printr-un atac de tip refuz serviciu (DdoS denial – of service attack ). O încălcare a acestei dispoziții poate constitui infracțiune și este posibil să vă raportăm autorităților competente pentru astfel de acte, fără a aduce atingere altor mijloace legale disponibile pentru a ne recupera daunele suferite.

7.4. Accesul sau utilizarea Site-ului nostru (sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile de pe Site-ul nostru) pot fi interzise prin lege în anumite țări sau jurisdicții. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile ale țării din care este accesat Site-ul nostru.

7.5. Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula oricând accesul la Site-ul nostru (sau părți din acesta), în special dacă noi considerăm că utilizați Site-ul nostru în orice mod care este contrar oricăror dintre acești Termeni de Utilizare sau într-un mod dăunător. Dacă tipăriți, copiați sau descărcați orice parte a Site-ului nostru și/sau folosiți aceste copii sau părți ale Site-ului nostru care încalcă acești Termeni de Utilizare, trebuie, la alegerea noastră, să returnați sau să distrugeți copiile materialelor pe care le-ați efectuat și în caz de distrugere, să oferiți dovezi în acest sens.

8. Materialele transmise de către dumneavoastră

Le putem acorda utilizatorilor Site-ului nostru posibilitatea de a transmite conținut. În acest caz, nu aprobăm, avizăm, sprijinim, sancționăm sau încurajăm orice astfel de conținut, comentarii sau materiale și nu avem obligația de a-l cerceta, monitoriza sau verifica pentru acuratețe, caracterul complet sau conformitatea cu legislația în vigoare. Nu ne asumăm nici o responsabilitate sau răspundere pentru astfel de conținut sau material, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres de lege.

9. Site-urile Terților

Site-ul nostru poate conține link-uri către Site-uri operate de terțe părți ("Site-urile Terțelor Părți"). Aceste link-uri sunt destinate să furnizeze doar informații suplimentare. Includerea pe Site-ul nostru a oricărui link către un Site al unei Terțe Părți nu înseamnă că aprobăm, avizăm sau acceptăm responsabilitatea pentru acest Site al unei Terțe Părți, conținutul sau utilizarea acestuia, sau utilizarea produselor sau serviciilor puse la dispoziție prin acesta. Nu suntem obligați să filtrăm și să monitorizăm și nu am investigat sau monitorizat nici un Site al unei Terțe Părți pentru acuratețea, caracterul complet sau conformitatea cu legislația în vigoare. Nu suntem responsabili pentru eventualele pagube sau pierderi cauzate ca urmare a utilizării de către dvs. a Site-ului sau bazarea pe aceste Site-uri ale Terțelor Părți. Utilizați aceste Site-uri ale Terțelor Părți pe propriul risc. Toți termenii și condițiile și politicile Site-urilor Terțelor Părți pe care le accesați vi se vor aplica în timp ce navigați pe aceste site-uri și vă recomandăm să verificați acei termeni și condiții.

10. Hiperlink-uri către Site-ul nostru

10.1. Puteți crea un hiperlink către Site-ul nostru de pe un alt site sau document fără acordul nostru scris în prealabil sub rezerva condițiilor prevăzute în prezenta secțiune (Hiperlink-uri către Site-ul nostru).

10.2. Nici un astfel de hiperlink

 • nu creează un cadru sau orice alt browser sau mediu închis în jurul conținutului Site-ul nostru;
 • nu implică faptul că aprobăm produsele sau serviciile dvs. sau oricare dintre produsele sau serviciile site-ului pe care inserați link-ul către Site-ul nostru, sau disponibile prin acesta;
 • nu afișează nici una dintre mărcile utilizate pe Site-ul nostru, fără permisiunea noastră sau a titularului acestei mărci;
 • nu este plasat pe un site care are un conținut ilegal, amenințător, defăimător, obscen, pornografic sau profanator sau care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat o infracțiune sau o încălcare a oricărei legi sau că, în interpretarea unică a Regata Print, dăunează sau poate dăuna intereselor sau reputației Regata Print sau firmelor cu care lucrăm (sau produsele și/sau serviciilor noastre și ale acestora); sau
 • nu ne portretizează pe noi sau pe companiile afiliate sau firmele cu care lucrăm (sau produsele și/sau serviciile acestora) într-o manieră falsă, înșelătoare, peiorativă, sau în mod ofensator.

10.3. Sunteți singurul responsabil pentru site-ul pe care inserați un link către Site-ul nostru și pentru orice observație sau impresie creată cu privire la noi sau Site-ul nostru.

10.4. Sunteți singurul responsabil pentru aducerea acestor Termeni de Utilizare în atenția persoanelor care au acces la site-ul nostru prin intermediul link-ului. Orice persoană care se conectează la Site-ul nostru prin intermediul link-ului dvs. este obligată să respecte acești Termeni de Utilizare.

10.5. Ne rezervăm dreptul de a solicita oricând, la discreția noastră, pentru orice motiv, ca orice link pe care îl creați spre Site-ul nostru de pe un alt site sau document să fie eliminat. În acest caz, Regata Print S.R.L. sau oricare dintre afiliații care operează un Site, va trimite prin e-mail o notificare de încetare pe numele înscris menționat la înregistrarea dvs. a numelui de domeniu a site-ului sau la orice adresă de e-mail furnizată pe site-ul dvs. La primirea unei notificări de la Regata Print, veți elimina link-ul în termen de trei (3) zile și nu veți include un link spre acesta pe site-ul dvs. sau pe site-ul unei persoane asociate cu dvs.

11. Excludere și Limitarea Răspunderii noastre

11.1. Sub rezerva următoarei secțiuni, noi, în propria noastră capacitate și în numele afiliaților noștri, excludem orice răspundere (fie pe bază de contract sau pe orice altă bază) care decurge din sau în legătură cu accesul sau utilizarea Site-ului nostru sau oricărui site web cu care este legat, în măsura permisă de legislația în vigoare. Această excludere se aplică, dar nu se limitează la:

 • pierderi cauzate de indisponibilitatea Site-ului sau a defectelor tehnice ale Site-ului;
 • pierderea de date;
 • pierderi cauzate de atacul de tip refuz serviciu, viruși sau alte materiale dăunătoare tehnologic;
 • pierderea de venituri sau profit sau de economii anticipate;
 • pierderi rezultate din împrejurări independente de voința noastră rezonabilă și pierderi care nu sunt previzibile în mod rezonabil.


11.2. Nu căutăm (și nici unul din acești Termeni de Utilizare nu au această destinație) să excludem sau să limităm răspunderea și nici o excludere sau limitare a răspunderii nu se aplică în următoarele cazuri:

 • pierderi sau daune cauzate de fraudă, greșeli intenționate sau înșelăciune săvârșită cu intenție de noi;
 • răspundere care, conform legilor în vigoare de protecție a consumatorilor sau răspundere față de produs, nu poate fi exclusă (cu toate acestea, aceste legi sunt denominate);
 • nicio altă răspundere, care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislația în vigoare.

12. Răspunderea dumneavoastră și Obligația de Despăgubire

Sunteți de acord să răspundeți față de noi și afiliații noștri pentru daune și pierderi și să ne despăgubiți pe noi și afiliații noștri și să ne exonerați de orice altă pretenție sau creanță referitoare la sau care decurge din încălcarea acestor Termeni de Utilizare.

13. Contact, Comunicări Scrise, Notificări, Întrebări sau Reclamații

13.1. Vă putem contacta prin poștă, e-mail, mesaje scurte (SMS), notificări alertă sau telefon sau vă oferim informații prin postarea acestora pe Site-ul nostru.

13.2. Toate notificările dvs. adresate nouă trebuie să fie efectuate prin scrisoare sau e-mail la operatorul Site-ului (datele de contact furnizate la începutul acestor Termeni de Utilizare sau la Termenii de Furnizare).

13.3. Vă putem trimite o notificare individuală fie la adresa de e-mail sau adresa poștală furnizate sau în caz de notificare generală trimisă tuturor utilizatorilor sau clienților noștri prin postarea de informații pe Site-ul nostru într-un mod corespunzător.

13.4 Pentru furnizarea serviciului de notificare, va fi suficient să dovediți, (i) în cazul unei scrisori, că această scrisoare a fost adresată în mod corespunzător, ștampilată și depusă la poștă, (ii) în cazul unui e-mail, că acest e-mail a fost trimis la adresa de e-mail specificată a destinatarului, și (iii) în cazul postării de informații pe Site-ul nostru, că aceste informații au fost furnizate în mod corespunzător, având în vedere conținutul informațiilor

13.5. Legile aplicabile solicită ca o parte din comunicările pe care vi le trimitem să fie în scris. Utilizând Site-ul nostru, acceptați faptul că veți comunica cu noi în principal prin mijloace electronice. Din motive contractuale sunteți de acord cu aceste mijloace electronice de comunicare și sunteți de acord că toate contractele, notificările, informațiile și alte comunicări pe care vi le transmitem vor respecta cerințele legale conform cărora aceste comunicări se vor face în scris, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă nu permite acest acord. Atât noi cât și dvs. suntem de acord în continuare să recunoaștem în relațiile noastre reciproce drept comunicări scrise de mână (i) perioada de valabilitate a semnăturilor electronice în conformitate cu legislația aplicabilă și (ii) orice informații în format electronic, adăugate sau asociate logic cu o declarație electronică pentru a indica autorul, inclusiv folosirea unui anumit profil, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă nu permite aceste recunoașteri.

13.6. Dacă aveți întrebări sau reclamații privind termenii și condițiile noastre, un produs, serviciu Fashion Days sau orice alt aspect, vă rugăm să contactați operatorul Site-ului (detaliile de contact sunt furnizate la începutul Termenilor de Utilizare și Termenilor de Furnizare).

14. Diverse

14.1. Transferul de drepturi și obligații: Drepturile și obligațiile care decurg din activitatea noastră și din accesul și utilizarea dvs. a Site-ului nostru sunt obligatorii atât pentru dvs. cât și pentru noi precum și pentru succesorii și cesionarii noștri. Cu excepția cazului în care legislația în vigoare prevede altfel, nu puteți transfera, cesiona sau altfel dispune de nici unul din drepturile sau obligațiile dvs., în special obligații de plată, fără acordul nostru scris în prealabil. Oricând putem transfera, cesiona, sub-contracta sau altfel dispune de operarea Site-ului sau a unor părți ale acestuia sau de oricare dintre drepturile sau obligațiile care decurg din acesta, caz în care noi nu suntem scutiți de responsabilitatea pentru executarea obligației noastre în ceea ce vă privește pe dvs., dar cesionarul intră în aceste relații în calitate de co-debitor.

14.2. Renunțare: Nici o renunțare a noastră de la oricare dintre prevederile acestor Termeni de Utilizare nu va produce efecte dacă nu se specifică în mod expres că este o renunțare și dacă nu sunteți notificat în scris.

14.3. Nulitate: În cazul în care o instanță sau autoritate competentă decide că oricare dintre dispozițiile acestor Termeni de Utilizare este invalidă, ilegală sau inaplicabilă conform legii aplicabile, această dispoziție va fi modificată și interpretată astfel încât să se realizeze cel mai bine obiectivele dispoziției inițiale în măsura permisă de lege. Restul dispozițiilor vor rămâne în vigoare.

14.4. Întregul Acord: Acești Termeni de Utilizare conțin întreaga înțelegere dintre dumneavoastră și noi cu privire la utilizarea Site-ul nostru. Nici o expunere sau declarație, orală sau scrisă, care nu este inclusă în Termenii de Utilizare nu va fi obligatorie pentru dumneavoastră sau pentru noi dacă nu a fost convenită de comun acord în scris între dvs. și noi.

15. Reclamații (inclusiv reclamații privind drepturile de autor) privind contribuțiile utilizatorilor

Dacă le acordăm utilizatorilor posibilitatea de a posta conținut sau comentarii sau de a prezenta materiale pentru publicare în diverse zone ale Site-ul nostru, nu putem cunoaște conținutul fiecărui comentariu sau recenzie afișată pe Site-ul nostru. Ne desfășurăm activitatea pe principiul de "notificare și eliminare". În cazul în care considerați că orice informație afișată pe Site-ul nostru conține o declarație defăimătoare, constituie o încălcare a drepturilor de autor sau a altor drepturi, vă rugăm să ne semnalați imediat acest lucru în scris sau prin e-mail la datele de contact afișate pe Site-ul nostru și, dacă este posibil, să ne oferiți materiale care să dovedească reclamația dumneavoastră.

16. Reclamații și căi de atac în afara instanței

În anumite țări, aveți posibilitatea de a înainta o reclamație și a beneficia de căi de atac în afara instanței competente de care Regata Print aparține. Aveți următoarea posibilitate:

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Ilfov, Adresa: București, Strada Transilvaniei nr. 2, Sector 1, cod poștal 010798, Tel.: 021/315.03.55, Fax: 021/315.03.28

http://www.anpc.gov.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=78&Itemid=54

17. Alegerea Legii și Jurisdicției

Acești Termeni de Utilizare și toate aspectele apărute sau legate de acești termeni și acest Site inclusiv conținutul acestuia vor fi reglementate de legea țării așa cum se indică mai jos. Instanțele aceleiași țări au competență exclusivă în soluționarea litigiului, care ar putea apărea din sau în legătură cu acești Termeni de Utilizare.